Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Radhe Radhe Shyam Radhe Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam